Thumbnail
  • 05.05.2023

15 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz SHT-66 Talimatı UTED Danışma Kurulu toplantısı sonrasında şirketlerden aldığımız geri dönüşler ve yaptığımız çalışmalar ile SHGM Genel müdürü Sn Kemal YÜKSEK, Genel müdür yardımcısı Sn Murat Topçu ve Uçuşa elverişlilik daire başkanı Sn. Ali Tayfun Şahin Bey’in katılımı ile toplantımızı gerçekleştirdik.

Öneri ve çalışmalarımızı bir sunum ve dosya halinde kendilerine ilettik. Kendileri, iletilen çalışmalar arasında mantıklı ve değerlendirilmeye değer bir çalışma ve önerinin ilk kez verildiğini belirtilerek sektöre ışık tutmamızdan ötürü teşekkürlerini ilettiler.
Bundan sonraki süreçlerde birlikte çalışmak istediklerini belirterek talimatlarla ilgili yapılacak tüm çalışma gruplarına bizleri dahil ettiler. Artık masadayız ve tüm süreçlere müdahil olabileceğiz. Bu aşamaya gelinmesi sizlerin verdiği destek ile oldu, bu münasebetle tüm arkadaşlarımıza sektörün tek ve gerçek sesi olmamıza yapmış olduğunuz destek için çok teşekkür ediyoruz.

İlk olarak dil konusunda vermiş olduğumuz öneri ile ilgili olarak;

SHGM ve Yetkilendirilen kurumlar tarafından yapılan sınavlardan alınan puan
"45 Puan YDS, 65 Puan eşdeğeri sınav merkezleri" olacak şekilde düzenlenmesi tarafımızca talep edilmiş mantıklı ve amaca yönelik bulunarak değerlendirmeye alınmıştır. Dil konusunda çalışmalar devam edecek ve son halinin oluşmasında birlikte hareket edilecektir.

Karma sınav ile ilgili vermiş olduğumuz öneri ise; talimat yayınlanma tarihinde halihazırda yetkili olarak çalışan personelin karma sınavdan muaf edilmesi şeklinde idi. Önerinin mantıklı olduğu lakin sektörde çalışan EASA lisanslı veya EASA belgeleriyle sınırlama kaldırmış tüm personelin artık bir daha bu sorunla karşı karşıya kalmaması ve SHGM tarafından onayının verilmesi istendiğinden sınav yapma talebinin devam ettiği ayrıca sınavların direkt modül sınavı gibi algılanmaması gerektiği, çok yakın bir zamanda çalışmaların tamamlanarak sektörün bilgilendirileceği tarafımıza iletildi. Bizleri de ilgili komisyona alarak yapılacak sınavların içeriği konusunda da bir söz hakkı verilmiş oldu. İlgili Sınavlar konusunda yapacağımız toplantılarda muafiyet konusunda arzu ettiğimiz sonuca ulaşamazsak da içerik anlamında sürece dahil olarak masada yerimizi alıp sizlerin mağduriyete uğramaması için elimizden gelen tüm çalışmaları gerçekleştiriyor olacağız.  Bu temsil sizlerin desteği sayesinde artarak büyüyecek ve inanıyoruz ileride çok daha fazla söz hakkına sahip olacağız. Sizlerin sesi olmaya ve her platformda en üst düzeyde temsil etmeye devam edeceğiz.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği