Vizyonumuz

 • Ülkemizdeki uluslararası nitelikteki uçak teknisyenlerini bir çatı altında buluşturmak ve sosyal dayanışma içerisinde güçlü bir hareket oluşturmak.
 • Ulusal sivil havacılık bakım sektörünün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının temin edilmesine öncülük eden ve destek veren bir sivil toplum kuruluşu olmak

 

Misyonumuz

 • Ülkemizdeki uçak bakım faaliyetlerinin, yetkili otoritelerin yönetmeliklerine uygun yapılmasına katkı sağlamak,
 • Havacılık sektöründeki güncel gelişmeleri takip ederek, ileri teknolojik yeniliklerin üyelerimize aktarılmasını sağlamak,
 • Uçuş emniyeti açısından minimum risk seviyesinde geliştirilmesinde ve tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların ilgili kuruluşlarla koordine ederek sorunların çözümlenmesinde aktif rol almak,
 • Mesleki gelişim konusunda organizasyonlar yaparak, üyelerin mesleki gelişimine destek vermek ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
 • Üyeler arasında sosyal ve mesleki dayanışma ortamı sağlamak,
 • Uçak teknisyenliği mesleğinin her platformda temsil edilmesini, gerektiğinde sektöre ilişkin en doğru, tarafsız ve bilimsel görüşleri kamuoyu ile paylaşarak kamuoyunun bilgilendirilmesi, bu yolla üyelerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak,
 • Havacılık faaliyetlerini tanıtmak, sevdirmek ve yetişmekte olan genç teknisyenlerin gelişen havacılık sektöründe temel eğitimlerini almalarında yardımcı olmak ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerine destek olmak,
 • Uçak bakım sektöründe dünyada tanınan ve örnek alınan, otoritelerce tanınmış bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak,
 • Sektörde çalışan teknisyen, akademisyen, öğrenci, kurum ve ilgililerini bir araya getirerek; dayanışma içinde, aynı hedef için çalışmaya elverişli ortam ve koşulların oluşturulmasına katkı sağlamak,
 • Ve bu misyonumuza bağlı kalarak, Devletin bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin ortak menfaatlerinin korunmasını, temel insan haklarını, Atatürk ilke ve inkılaplarının  yaşatılmasını esas almaktadır.

 

 

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği