team1.jpg

Recep Gül

-

Denetim Kurulu Başkan

team1.jpg

Murat Baykara

-

Denetim Kurulu Üyesi

team1.jpg

Serhat Çetin

-

Denetim Kurulu Üyesi

team1.jpg

Esra Aybike Öz

-

Denetim Kurulu Üyesi

team1.jpg

Vahit Emre Çolak

-

Denetim Kurulu Üyesi

team1.jpg

Turgut Peker

-

Denetim Kurulu Üyesi

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği