Thumbnail
  • 15.03.2023

SHT-66 TALIMATI UTED DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

UTED (Uçak Teknisyenleri Derneği) tarafından organize edilen UTED danışma kurulu toplantısı UTED ve tüm sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla 15 Mart 2023 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Havacılık sektörünün son dönemdeki en önemli konusu olan SHGM talimatı üzerine görüş alışverişinde bulunulan toplantıda talimatın sektör üzerinde yarattığı etkiler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Talimatın sektörde oluşturabileceği mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına uzlaşma ve çözüm önerileri paylaşıldı. Talimat ve sektörel düzenlemelerde, hak kayıplarına yol açmayacak şekilde herkes tarafından kabul görecek bir standartın geliştirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. “Birlikten kuvvet doğar mantığı” ile SHGM, UTED ve sektörün talimat ve genelgelerin oluşturulmasında ortak akılla hareket edilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Sektör tarafından özümsenebilen talimatların, ülkemiz sivil havacılığına çok daha faydalı olabileceğinin, sektörün kalitesinin nitelik ve nicelik olarak çok daha ileri noktalara taşınabileceğinin altı çizildi. UTED tarafından ; toplantı ile birlikte sektörden alınan analiz ve önerilerin kamuoyu ve SHGM ile paylaşılacağı bildirildi.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği