Thumbnail
  • 23.03.2017

Havacılık eğitimi verilen üniversitelerimizin sektöre entegrasyonu amacı ile oluşturulan komisyon 6 ayda bir toplanmaktadir. Dernek olarak göreve geldiğimizden beri katıldığımız toplantılarda üniversite mezunu arkadaşlarımızın mevcut problemleri üzere okulların entegrasyon sürecindeki pasifliğini dile getirmekteyiz. Bunun yanında sürekli açılmakta olan yeni okulların sorgulanarak sektör ve öğrencilerin gelecekteki ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak düzeyde olanların faaliyete geçmesi isteğimiz. Kısaca bu sektörde amaç Part 147 sahibi ve SHGM tarafından tanınan okulların faaliyet göstermeleri ayrıca müfredatın komisyon alt çalışma grubu tarafından yapılan çalışma dahilinde düzenlenerek lisans almanın gerekli tecrübe sonrası sağlanmasıdır.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği