Thumbnail
  • 13.02.2020

SAYI   : 34- 013/019-2028 / 30.2020/2028                                                              

KONU : SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI                                                     

 

Uçak Teknisyenleri Derneği - UTED’in Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Şubat 2020 Cumartesi günü, saat 11:00 da Bakırköy’de bulunan dernek merkezimizde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda, Genel Kurul için yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı yapılacaktır.

İkinci toplantının yeri ve zamanı ile ilgili yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini arz ederiz.

 

                                                                              Uçak Teknisyenleri Derneği

                                                                                       Yönetim Kurulu

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1 -           Açılış ve Saygı Duruşu
2 -           Genel Kurlu Divanı’nın seçimi
3 -           30. Dönem Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Raporları ve Bütçesinin okunması ve değerlendirilmesi,
4 -           30. Dönem Denetim Raporunun okunması,
5 -           30. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası,
6 -           31. Dönem faaliyet programı ile bütçesinin okunması ve müzakeresi,
7 -           Dernek Tüzüğün her maddesinin yeniden değerlendirilmesi ve ilave maddelerle birlikte tadil edilmesi,
8 -           31. Dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9 -           Dilek, İstek ve Öneriler,
10 -       Kapanış.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği