Thumbnail
  • 07.12.2022

Dünya Sivil Havacılık Gününüz kutlu olsun

 

Uçuş Emniyetinden ödün vermeden  sivil havacılığımızı dünyada hakettiği

düzeye yükseltmek için çaba, emek ve mesai harcayan ve uluslararası platformlarda mesleğimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden,  sivil havacılığın her  alanında görev yapan sektör çalışanlarının Dünya Sivil Havacılık gününü kutluyor, havacılık endüstrisine katkısı olan ve gelişmesine vesile olan herkese UTED ailesi olarak minnetlerimizi sunuyoruz.

 

7 Aralık 1944 yılında Chicago anlaşması ile kurulan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu uluslararası sivil havacılık örgütü, kuruluşunun 50. yılı olan 1994 yılında aldığı genel kurul kararıyla 7 Aralık’ı dünya sivil havacılık günü olarak ilan etmiştir. Uluslararası Sivil Havacılık Gününün amacı: Sivil havacılığın devletlerin sosyal ve ekonomik kalkınması için önemi konusunda dünya çapında farkındalık oluşturmayı amaçlamak ve güçlendirmeye yardımcı olmak ayrıca ICAO’nun devletlerin işbirliği yapmasına ve tüm insanlığın küresel, hızlı bir taşıma ağı gerçekleştirmesinde yardımcı olarak bu ağı tüm insanlığın hizmetine sunmak.

Havayolu ulaşımı ülkeler arasındaki mesafeleri kısaltarak, kültürel birliktelik, halklar arası diyalog ve insanlar arasında kurduğu dostluk köprüleriyle dünyamızın sosyal ve ekonomik refahının yükseltilmesinde ve düzenli bir çevrenin inşa edilmesinde büyük önem taşımaktadır. Ulusal ve uluslararası taşımacılık, ticaret faaliyetlerinin havacılık sektöründe her yıla oranla artması, güvenilirliğin yanı sıra harcamış olduğumuz zaman bakımından kar elde etmemizle birlikte hava taşımacılığı tercih unsuru haline gelmiştir. Globalleşen dünyamızda 7 Aralık 1944 tarihinden günümüze kadar havacılık sektöründe sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetli ve düzenli olmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Şikago Sözleşmesi ile Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) kurulmuştur. ICAO‘nun kurulması ile birlikte;

Sivil havacılığın uluslararası bağlamda ve küresel ölçekte güvenli ve düzenli gelişimini sağlamak,

Uçuş emniyetini geliştirmek,

Uçuş ve havaalanı güvenliğinin sağlanmasına destek olmak,

Hava araçlarının barışsever amaçlar için yapım ve işletimlerini desteklemek,

Daha etkin uluslararası sivil havacılık için havayolları, havaalanları ve hava seyrüsefer tesislerinin gelişimini sağlamak,

Güvenli, düzenli ve ekonomik hava taşımacılığının küresel gereksinimlerini karşılamak,

Haksız rekabetin yol açabileceği israfı önlemek,

Taraf ülkelerin haklarını tam olarak korumak ve ülkelere uluslararası havayolu işletmeciliği konusunda fırsat eşitliği sağlamak, taraf ülkeler arasında ayrımcılık yapmamak,

Uluslararası sivil havacılığı ilgilendiren tüm konuların gelişimi ve yenilenmesi için çaba göstermek

        gibi hedefler belirlenmiştir.

Ülkelerin sivil havacılık örgütleri veya dışişleri bakanlıkları nezdinde temsil edildikleri ICAO’da konsey’in altında 7 alt komisyon ve komite bulunmaktadır. Bunlar:

  • Hava Seyrüsefer Komisyonu – Air Navigation Commission
  • Hava Taşımacılığı Komitesi – Air Transport Committee
  • Hukuk Komitesi – The Legal Committee
  • Personel Komitesi – The Personnel Committee
  • Finansman Komitesi – The Finance Committee
  • Hava Seyrüsefer Hizmetleri Ortak Destek Komitesi –
    The Committee on Joint Support of Air Navigation Services
  • Yasadışı İhlaller Komitesi – The Committee on Unlawful Interference

​Ülkelerin kıtalar arası yolcu ve ticari taşımacılık faaliyetlerinin önemini belirtmesi, yaygınlaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Konseyi 1992 yılında almış olduğu karar doğrultusunda ICAO’nun kuruluş yıl dönümü olan 7 Aralık tarihini ‘Dünya Sivil Havacılık Günü’ olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır. ​Alınan bu karar doğrultusunda sivil havacılık otoriteleri, uçak operatörleri, uçak bakımı yapan şirketler, havacılık alanında eğitim veren kurum / kuruluşlar ve ilgili STK’lar; Dünya Sivil Havacılık Günü temasını bilinçli bir şekilde tanıtıp, gelecek nesillere havacılık bilimini aktarmakla birlikte havacılık sektöründe kariyer olarak çalışma ve iş kolu gibi faaliyetlerin tanıtımını da sağlamaktadır.

Her beş yılda bir, ICAO yıldönümlerinde denk gelen ICAO Konseyi, Uluslararası Sivil Havacılık Günü için özel bir yıldönümü teması belirler. Yıldönümleri arasında Konsey temsilcileri dört yıllık ara dönem için bir tema seçerler. ICAO’nun 2019 yılında 75. yıldönümünü kutlayan konsey 2023’e kadar temanın “Advancing Innovation for Global Aviation Development
(Küresel Havacılığın Geliştirilmesi İçin İnovasyonu Geliştirmek)” olacağına karar verdi. Bugün 7 Aralık 2022 tarihi itibari ile ICAO 78. yıldönümünü kutlamaktadır.

TÜRKİYE’DE SİVİL HAVACILIK

Ülkeler arasındaki ulaşımı kolaylaştıran, bireysel ve ticari birçok alanda büyük görevler üstlenen havayolu ulaşımı, sosyal ve ekonomik anlamda büyük önem taşımaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde her yıl büyük oranda artış gözlenmesi, düşük maliyetler, zamandan tasarruf ve hava yolu şirketlerine olan güvenirliliğin artışı olarak yorumlanabilir. ICAO’nun 190 üyesinden biri olan Türkiye, kurucu üyelik yükümlülüklerini en üst düzeyde yerine getirerek sivil havacılık alanında kurulduğu tarihten bu yana büyük bir ilerleme kaydetmiştir.  İleri teknoloji gerektiren havacılık endüstrisinde, sadece Türk Hava Yolları (THY) tarafından 2 merkezden 25 noktaya yapılan tarifeli iç hat seferleri ile varlığını sürdürürken, bugün; 6 havayolu işletmesi etrafında 7 merkezden toplam da 45 noktaya gerçekleştirilmektedir. Bu durum sahip olduğumuz havaalanlarımızdan yapılan uçak seferleri iç ve dış hatlarda 79 milyon gibi kayda değer bir rakama ulaşmıştır. Tüm bu havayolu işletmelerimizin sahip oldukları uçak sayısı son beş yıl içinde iki kat artarak 300’e yükselmiştir.

İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

Türkiye’de ilk sivil havacılık çalışmaları 1912 yılında, bugünkü Atatürk Havalimanının hemen yakınındaki Sefaköy’de, tesis olarak iki hangar ve küçük bir meydanda başlamıştır. 1925 yılında daha sonra Türk Hava Kurumu adını alacak olan “Türk Tayyare Cemiyetinin” kurulması ile Türk havacılığının kurumsal temelleri atılmıştır.

İlk Sivil Hava Taşımacılığına 5 uçaklık bir filo ile 1933 yılında ‘Türk Hava Postaları’ adı altında yürütülmeye başlanmıştır. Cumhuriyetimizin 10. yılında, Milli Savunma Bakanlığı›na bağlı olarak kurulan ‘Havayolları Devlet İşletme İdaresi’ Türkiye›de sivil hava yolları kurmak ve taşıma yapmak için devlet tarafından yetkilendirilmiştir. Bu kurum bugün varolan Türk Hava Yolları’nın ilk yapı taşlarını oluşturmuştur.

TÜRKİYE’NİN KITALARARASI KONUMU

Türkiye’nin dışa politikası, gelişen ithalat ve ihracatı, turizm ve coğrafi konumu itibariyle yoğunlaşan ilişkilerini taşıyan en önemli unsurlardan biri hava taşımacılığıdır. Türkiye’nin, uluslararası hava taşımacılığındaki stratejik önemi göz ardı edilemez bir yerdedir. Türkiye’nin kıtalararası kavşak noktasında bulunması, uluslararası hava taşımacılığında önemli ve stratejik bir yer almasına olanak sağlamıştır.

2016 yılında Uluslararası havacılık kurallarını belirleyen ICAO Konsey Üyesi olan Türkiye, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği konularında da uluslararası düzeydeki ülkeler arasında marka olan Türk Hava Yollarının kayda değer başarısı da ülkede sivil havacılığa verilen önemin göstergesidir.

3. Havalimanı yatırımını düşünürsek, kendi bölgesinde havacılık alanında merkez olmasının önünde bir engel olmadığı,  daha güçlü ekonomik getirileri ve uluslararası strateji bağlamında bu kapsamın genişlediği, bu çalışmaların Türkiye’nin sivil havacılıkla ilgili birikimlerini özeti niteliğindedir. Dünya Sivil Havacılığının, teknolojide yaşanan büyük ilerlemeler karşısında, ulusal çıkarlarımızın korunması ve uluslararası ilişkilerimizin düzenli olarak devam etmesi ve denetlenebilir olmasını 1954 yılında Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan “Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı”, yeni ismiyle “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü” olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Bugün, ülkemizdeki havacılık alanındaki faaliyetler, 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu kanun kapsamında yayımlanmış olan İdari ve Teknik Yönetmelikler ve Havacılık Talimatları çerçevesinde yönetim ve idare edilmektedir.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği