Thumbnail
  • 21.06.2021

GENEL KURUL GÜNDEMİ AŞAĞIDAKİ SIRALAMA İLE GERÇEKLEŞMİŞTİR.

 

1 -           Açılış ve Saygı Duruşu
2 -           Genel Kurlu Divanı’nın seçimi
3 -           30. Dönem Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Raporları ve Bütçesinin okunması ve değerlendirilmesi,
4 -           30. Dönem Denetim Raporunun okunması,
5 -           30. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası,
6 -           31. Dönem faaliyet programı ile bütçesinin okunması ve müzakeresi,
7 -           Dernek Tüzüğün her maddesinin yeniden değerlendirilmesi ve ilave maddelerle birlikte tadil edilmesi,
8 -           31. Dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9 -           Dilek, İstek ve Öneriler,
10 -         Kapanış.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği