Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
  • 28.11.2016

 Öğrenciler, Uçak Teknisyenliği ve lisanslandırma süreci ile ilgili Başkanımız Necdet Aksac tarafından bilgilendirildi.

Uçak Bakım alanında eğitim veren kuruluşların, SHGM standartlarına uygun nitelikte eğitim vermeleri beklenmektedir. 
YÖK'e bağlı olan fakat SHGM tarafından belirlenen standartlarda eğitim vermeyen okulların gençleri mağdur ettiğine üzülerek tanık oluyoruz.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği